Հավաքածուներ

Ռադիոտեխնոլոգիա

Ռադիոտեխնոլոգիա

Ռադիոտեխնոլոգիան և ռադիոհաճախականության ձևավորումը կամ RF ձևավորումը շատ իրերի շահագործման համար կարևոր են, ինչպիսիք են ռադիոընդունիչները, բջջային հեռախոսները, Wi-Fi երթուղիչները և շատ այլ ռադիոկայան սարքեր:

Օգտագործված շինանյութերի և որդեգրված տեխնիկայի ըմբռնումը հնարավորություն է տալիս արդյունավետորեն իրականացնել ՌԴ նախագծում, պահպանում և օգտագործում:

Ռադիոազդանշաններ և մոդուլյացիա

Գոյություն ունեն ռադիոազդանշանի շատ տարբեր ձևեր, որոնք կարող են օգտագործվել: Մոդուլյացիայի պարզ ձևերից, ինչպիսիք են ամպլիտուդը, հաճախականությունը և փուլային մոդուլացումը, բարդ ալիքաձևերը, օգտագործելով այնպիսի տեխնիկա, ինչպիսիք են ուղղակի հաջորդականության տարածման սպեկտրը և օրթոգոնալ հաճախականությունների բաժանման մուլտիպլեքսավորումը, ռադիոհաճախականության ինժեներիայում օգտագործվում են շատ տարբեր տեխնիկա և տեխնոլոգիաներ:

Մոդուլյացիայի և ալիքի ձևի տարբեր տեսակների նկարագրությունը շատ դեպքերում ուղեկցվում է դրանց մոդուլյացիայի և ապամոդուլացման համար օգտագործվող էլեկտրոնային շղթաներով: Դրանք օգտակար են շղթաների ՌԴ նախագծման համար, որոնք անհրաժեշտ է մշակել մոդուլյացիայի այս ձևերը:

ՌԴ Շինարարական բլոկներ

Ռադիոհաճախականության նախագծման մեջ կան բազմաթիվ տարբեր էլեկտրոնային շղթաների կառուցվածքային բլոկներ: Գոյություն ունեն էլեկտրոնային շղթայական բլոկներ ՝ խառնիչներ, թուլացնող սարքեր և զտիչներ, որոնք լայնորեն օգտագործվում են ՌԴ նախագծման համար:

Ռադիոընդունիչներ

ՌԴ նախագծման կարևոր ոլորտը կապված է ռադիոընդունիչի նախագծման հետ: Գոյություն ունեն ռադիոընդունիչի շատ տարբեր ձևեր, յուրաքանչյուր տեսակ ՝ իր առանձնահատկություններով: Նկարագրված են նաև ՌԴ տեխնիկական նախագծման մեջ օգտագործված տարբեր բնութագրերն ու պարամետրերը և այդ տարբեր տեխնիկայի ճշգրտումը:

Ռադիոյի հիմունքներ

Այս բաժնում կանդրադառնան ռադիոյի մի քանի հիմնական տարրերին և ինչ է դա:

Անլար հաղորդակցության բոլոր ձևերի մեծացման հետ մեկտեղ `բջջային / բջջային կապից մինչև այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են Wi-Fi- ը և շատ այլ անլար ստանդարտներ, ռադիոհաճախականությունը կամ ՌԴ դիզայնը և, ընդհանուր առմամբ, ՌԴ տեխնոլոգիան շատ կարևոր են: Նույնիսկ եթե դուք ուղղակիորեն ներգրավված չեք ՌԴ նախագծման կամ անլար և ռադիոկապի համար ծրագրեր ստեղծելու մեջ, ՌԴ տեխնոլոգիայի և ՌԴ տեխնիկայի ըմբռնումը կարող է շատ օգտակար լինել: